top of page

TRANSPORTACE TRANSFORMACE
2016

Tato práce vychází z ateliérového zadání Analýzy a syntézy mnou vybraného oblíbeného výtvarníka či umělce. Zvolil jsem českého sochaře Stanislava Kolíbala.
 
Kolíbal se ve své tvorbě napříč jejími různými etapami zabývá otázkami pomíjivosti, nejistoty a iluze. Ve formě jeho vyjádření převládá nejvíce linie, kontrast, práce s volným prostorem a plochou.
Právě tyto domény jsem chtěl pro mé analýze do mé práce začlenit a využít jejich potenciál.
Vše jsem chtěl ale obohatit i o hravost, jednoduchost a barevnost a to v tématu, které bude blízké mě, ale odrazí v sobě opět i něco z otázek Kolíbalových.

Ve výsledné práci se vše propojuje a vznikají tak dva takřka totožné, i když zásadně rozdílné objekty.

Jeden svou čistotou blíže Kolíbalovi, druhý svou divokostí blíže mně.
Použitím grafického návrhu, který vznikl původně jako schéma laserového přístroje, pro mou práci jsem navázal na Kolíbala jako na grafika. I on často své práce převáděl do hmotných objektů.
Svou práci jsem pojmenoval Transportace - transformace z důvodu, že jednotlivé rozložené komponenty vzdalující se od sebe znázorňují transformaci, která je přenášena neboli transportována tenkými liniemi.
Umístění objektů do horizontální roviny a odsazení od stěny má evokovat levitaci a s tím spojenou lehkost a eleganci. Umístění objektů nad sebe napomáhá jejich snadné identifikaci, propojenosti a návaznosti.

Foto: Tomáš Slavík

bottom of page