top of page

UHEL
2016

Tento reklamní předmět primárně vznikl k výstavě  Salone de Mobile 2016 pro instalaci umprumského atelíéru skla.
Prioritou bylo navrhnout předmět korespondující s vystavenými skleněnými exponáty a zároveň s odkazem na samotnou školu. Tento předmět se skládá ze dvou částí a to ze skleněného pouzdra s kovovým uzávěrem a uhlem připevněným k uzávěru. Uzávěr lze otevřít a vytahnout tak uhel.
Uhel je symbol zastupující všechny ateliéry na UMPRUM, protože KAŽDÝ NÁVRH ZAČÍNÁ SKICOU  ať se jedná o design, volené či užité umění.

Foto: Archiv autora

bottom of page